Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Dla absolwentów
Archiwum
Czytelnia
Sekcja w Częstochowie
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studia okołoinstytutowe
Dla organistów
CHOROŃ-zaprzyjaźniony kościół
Newsletter

PODYPLOMOWE STUDIUM KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

Data dodania: 2016-09-12

WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Wszystkich nauczycieli, którzy posiadają dyplom ukończenia

wyższych studiów magisterskich

na kierunku wychowanie przedszkolne lub wychowanie wczesnoszkolne, informujemy, że

Od roku akademickiego 2016/2017

w WYŻSZYM INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM

W CZĘSTOCHOWIE

uruchomione zostało

PODYPLOMOWE STUDIUM

KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

Studia trwają 2 semestry

Ukończenie Podyplomowego Studium Katechezy Przedszkolnej

daje kwalifikacje do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkoli zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych  

Szczegóły w zakładce obok  - Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej

 

 

Rozpoczęcie zajęć w nowym roku akademickim 2016/2017

Data dodania: 2016-09-10

Wszystkich Studentów Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie informujemy, że pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim 2016/2017 będą miały miejsce w dniu 
7 października 2016 r.   

Serdecznie Was zapraszamy po wakacyjnej przerwie. Czekamy na Was z radością. 
W szczególny sposób oczekujemy na studentów I roku, którzy już się zgłosili i w dalszym ciągu zgłaszają się do nas na studia. Chcemy Was serdecznie powitać w naszej 
uczelnianej Wspólnocie  

Szczegółowy Plan zajęć oraz Kalendarium roku akademickiego 2016/2017 
znajduje się w zakładce Studia    
                                                                                         Ks. Dyrektor
                                                                                        dr hab. Marian Duda

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Data dodania: 2016-06-13

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys (formularz do pobrania poniżej) 

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza (formularz do pobrania poniżej) lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - dwustronna kserokopia

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie 

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

 


 

Termin składania dokumentów:

Od początku maja do 17 października 2016 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia)

W każdej chwili informacja pod nr

 785 490 150; 785 555 717

 


Przyjęcie na I rok studiów w Instytucie Teologicznym odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na materiale szkoły średniej.

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 18 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 Do tego dnia należy złożyć komplet w/w dokumentów. 


                                                                                                                                                                                                       
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Księży Proboszczów

Formacja w Wyższym Instytucie Teologicznym skierowana jest także do osób dorosłych już zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne (nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków ruchów, stowarzyszeń i bractw, grup modlitewnych, kręgów biblijnych itp.) albo osób, które wykazują predyspozycje do bycia katechetami lub animatorami parafialnymi.

Formacja katechetów i animatorów parafialnych może odbywać się na dwa sposoby. Kandydaci mogą rozpocząć pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją z teologii pastoralnej albo mogą podjąć naukę w trzyletnim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym uzyskując specjalizację w katechezie parafialnej. Absolwenci studiów magisterskich o specjalności z teologii pastoralnej będą przygotowani do prowadzenia w parafii katechezy dorosłych, katechezy dzieci i młodzieży oraz wszelkich form duszpasterskich i administracyjnych możliwych do wykonywania w parafii przez osoby świeckie. Absolwenci trzyletniego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego będą przygotowani do prowadzenia katechezy dorosłych oraz katechezy dzieci i młodzieży w parafii, kręgów biblijnych i spotkań ruchów katolickich w parafii; będą również mogli uzupełnić studia magisterskie.

Gorąco prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o wytypowanie dwóch parafian do podjęcia formacji w roku akademickim 2016/2017 w Wyższym Instytucie Teologicznym: jednego na pięcioletnie studia magisterskie o specjalności z teologii pastoralnej, drugiego na trzyletnią naukę w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym o specjalności katechety parafialnego.

 

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT
 
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Sióstr Zakonnych

Serdecznie zapraszamy Siostry, zwłaszcza mieszkające na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, do podjęcia studiów w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017. Pragniemy zwrócić uwagę na różne formy uczestnictwa w zajęciach. Studenci Instytutu dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

Zwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które dążą do uzyskania stopnia magistra teologii, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów Instytutu i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

Nadzwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w Instytucie.

Zewnętrznymi Studentami Instytutu są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez Instytut, lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

Gorąco prosimy Siostrę Przełożoną o skierowanie spośród swoich sióstr osób, które podejmą naukę w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wyrażamy nadzieję, że różnorodna forma studiowania w naszym Instytucie umożliwi zdobycie stopni akademickich, a także pogłębi formację zakonną o wymiar intelektualny przekazywany podczas wykładów i ćwiczeń.

Informujemy również o możliwości uczestniczenia w wykładach specjalistycznych dla sióstr, takich jak: prawo zakonne, duchowość zakonna, kierownictwo duchowe i inne wykłady zgodne z zapotrzebowaniem ze strony sióstr.
 
 
 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Teologicznego UPJPII wykłady i seminaria naukowe na sekcji są prowadzone w każdą środę tygodnia przez cztery semestry do licencjatu kanonicznego oraz cztery semestry do doktoratu. Wykłady i seminaria naukowe prowadzą profesorowie naszego Wyższego Instytutu Teologicznego.
Z Chrystusowym pozdrowieniem!
 
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT

WDZIĘCZNOŚĆ

Data dodania: 2016-06-02

Z całego serca wyrażam wdzięczność umiłowanej wspólnocie naszego Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najśw. Maryi Panny Stolicy Mądrości za udział w pogrzebie mojej Mamy śp. Izabeli Olczyk.
Dziękuję naszemu Księdzu Rektorowi dr. hab. Marianowi Dudzie za obecność na pogrzebie oraz wielkie wsparcie i słowa otuchy.
Na ręce Księdza Rektora składam szczere podziękowanie wszystkim Księżom Profesorom WIT, naszym absolwentom i przedstawicielom ukochanych studentów. Dziękuję Wam za obecność, za dar modlitwy, za wszelkie wyrazy wsparcia i solidarności!
Panie, Ty wiesz, gdzie każdy z nich mieszka. Idź i w moim imieniu zastukaj do ich drzwi, zanosząc moją wielką wdzięczność!

Ks. Arkadiusz Olczyk

Zmarła Mama naszego Ks. Profesora

Data dodania: 2016-05-31


Moi Kochani! 

Wczoraj, 30 maja o godz. 22.00 po długiej i wyniszczającej organizm chorobie nowotworowej, zmarła w wieku 70 lat moja Mamusia, śp. Izabela Olczyk. 
Bardzo Was proszę o dar modlitwy w intencji mojej zmarłej Mamusi oraz mojej rodziny pogrążonej w bólu. 
Niech Mama odpoczywa w pokoju w ramionach Dobrego Boga! 
                                                                                                                     ks. Arkadiusz Olczyk


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl