Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Dla absolwentów
Archiwum
Czytelnia
Sekcja w Częstochowie
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studia okołoinstytutowe
Dla organistów
CHOROŃ-zaprzyjaźniony kościół
Newsletter

INAUGURACJA 2016/2017

Data dodania: 2016-10-21

Częstochowa: jubileusz 50-lecia Wyższego Instytutu Teologicznego

DSC_0014

Z udziałem władz uczelni, na czele z dyrektorem ks. dr. hab. Marianem Dudą, przedstawicieli środowiska akademickiego Częstochowy, Kościoła, wykładowców i studentów 14 października odbyły się w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu oraz inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystości odbyły się w ramach trwającego w archidiecezji częstochowskiej Kongresu Miłosierdzia.

Mszy św. w kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Mszę św. koncelebrowali m.in. kapłani wykładający w Instytucie Teologicznym.

„Eucharystia jest sakramentem miłosierdzia” – odkreślił na początku Mszy św. ks. prał. dr hab. Marian Duda.

W homilii abp Depo nawiązując do słów Chrystusa: „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli” podkreślił, że „słowa te wypowiedziane są do każdego pokolenia tych, którzy w Niego wierzą i będą wierzyć” i dodał, że „wszyscy jesteśmy zobowiązani do poznawania prawdy”.

Metropolita częstochowski wskazał na dzieło Instytutu Teologicznego w Częstochowie i wyraził wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy od początku tworzyli Instytut. Wskazał m. in. na rolę założyciela Instytutu bp. Stefana Bareły i pierwszego rektora tej uczelni ks. prof. Stanisława Grzybka.

Abp Depo zaznaczył, że „Opatrzność postawiła przed nami progi wiary, którymi są: Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polki i pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Polski” – Trzeba za łaską wiary dobrze odczytać także kolejny próg wiary, którym jest jubileusz Instytutu Teologicznego i jego posługa prawdy i myślenia – podkreślił abp Depo.

Arcybiskup wskazał również na rolę Maryi i przypomniał słowa papieża Franciszka, który w Częstochowie powiedział: „Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i dzielenia”.

Metropolita częstochowski mówiąc o nadziei w Chrystusie podkreślił, że „Kościół nieustannie potrzebuje ognia Ducha Świętego, ognia prawdy i miłości. Bez Ducha Świętego nie możemy być wiarygodnymi świadkami  Chrystusa”.

Metropolita częstochowski przypomniał również słowa Benedykta XVI z książki „Ostatnie rozmowy”: „Zawsze powtarzałem i wciąż to podkreślam. Jest rzeczą ważną, żeby to co przedtem stanowiło w Kościele dla ludzi świętość nie stało się nagle czymś zabronionym. Widoczna musi pozostać wewnętrzna tożsamość inności wobec świata. Zależało mi na tym, żeby sam Kościół utożsamił się wewnętrznie z własną przeszłością, żeby to co wcześniej było święte nie stało się nagle błędne. W tym świecie przesłanie Chrystusa to skandal, począwszy od Niego samego. Zawsze będziemy mieli do czynienia ze sprzeciwem, a nieszczęście polega również na tym, że nawet w teologii zrezygnowaliśmy w dużej mierze z pojęcia prawdy” – powiedział Benedykt XVI w rozmowie z niemieckim dziennikarzem Peterem Seewaldem.

 

„Bez zakorzenienia się w Chrystusie wszystko się rozpada” – dodał arcybiskup.

Odnosząc się do czasów współczesnych metropolita częstochowski zauważył, że „istnieje jakiś zamach w naszych sumieniach, nie tylko przez parlament” – Brakuje nam odwagi, by powiedzieć „nie” złu. Potrzebujemy Ducha Świętego. Nie wolno dopuścić do siebie serca letniego – zakończył abp Depo.

Po Mszy św. w auli Instytutu odbyła się druga część jubileuszu i inauguracji. Dyrektor WIT ks. prał. dr hab. Marian Duda przypomniał m. in. słowa św. Jana Pawła II, który w swoim liście do Instytutu napisał, że „uczelnia ta wpisała się głęboko w moim sercu”.

Ks. Duda podkreślił m. in. że „zadaniem Instytutu jest propagowanie myśli teologicznej właściwej dla charyzmatu archidiecezji częstochowskiej”.

Następnie ks. dr Jacek Kapuściński przedstawił działalność wydawnictwa naukowego Wyższego Instytutu teologicznego w Częstochowie. Natomiast dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr hab. Arkadiusz Baron wskazując na problem „miłosierdzia jako nierozerwalnie związanego ze zbawczym działaniem Boga” życzył, aby „studia teologiczne przybliżały do Boga” – Studia, które przybliżają do Boga mają sens i mogą być owocne – mówił ks. Baron.

Odbyła się również immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz wręczenie dyplomów magisterskich.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości jubileuszowych wysłuchali wykładu ks. dr. Mariusza Terki nt. „Intellige ut credas. Rozumność wiary w nauczaniu św. Augustyna” – Wiara też jest czymś co charakteryzuje człowieka. Wiara to dar Boga – mówił ks. Terka.

Prelegent podkreślił, że temat rozumności wiary u św. Augustyna należy widzieć m. in. w kontekście filozoficznym antyku chrześcijańskiego, a mianowicie w kontekście platonizmu, manicheizmu i sceptycyzmu – Św. Augustyn mówi o poddaniu się wierze. Tylko ona daje pewność w niepewnym świecie. Wiara stanowi pierwszy stopień do posiadania wiedzy – mówił prelegent.

Ks. Terka omawiając temat rozumności wiary u św. Augustyna odwoływał się do interpretacji doktryny biskupa z Hippony w ujęciu kard. Josepha Ratzingera – U podstaw wiary znajduje się poszukiwanie Boga przez człowieka. Wiara jest tym, co zapoczątkowuje zrozumienie – mówił ks. Terka i dodał, że „św. Augustyn naucza o wewnętrznej sile wiary, która prowadzi do zrozumienia”.

„Zrozumienie jest uwieńczeniem wiary. Rozumność należy do istoty wiary” – kontynuował prelegent i dodał, że „wiara i rozum należą do integralnego bycia człowiekiem rozumnym”.

Na zakończenie abp Depo podkreślił, że „teologia jest rozpoznawaniem prawdy, którą trzeba szukać z pomocą Boga” i zaznaczył, że „jeśli odejdziemy od prawa natury i prawa objawionego w Chrystusie, to trudno będzie poruszać się we współczesnym świecie”.

Oprawę muzyczną jubileuszu i inauguracji nowego roku akademickiego zapewnił chór „Basilica Cantans”.

3 maja 1981 r. bp Stefan Bareła powołał do istnienia Instytut Teologiczny w Częstochowie. Jego historia pokazuje, że był owocem założeń Soboru Watykańskiego II. Bp Stefan Bareła jako uczestnik Vaticanum II podjął decyzję zgromadzenia dokumentacji soborowej i rozpoczęcia nad nią naukowej refleksji pozwalającej wiernym realizować chrześcijańską misję w duchu soborowego „aggiornamento”. Zadanie to było realizowane przez Sekretariat Dokumentacji Soborowej (1966 r.).

Już 1 lutego 1967 r. bp S. Bareła zlecił ks. prof. Stanisławowi Grzybkowi prowadzenie wykładów o tematyce biblijno-soborowej. Zajęcia rozpoczęte 9 lutego odbywały się dwa razy w miesiącu w gmachu Kurii Diecezjalnej w Częstochowie i trwały do 1 czerwca 1967 r. Następnie bp Bareła powołał Studium Dokumentacji Soborowej w Częstochowie. Inauguracja Studium Soborowego odbyła się 1 października 1967 r. Doceniając intelektualny wysiłek diecezji częstochowskiej, 1 kwietnia 1969 r., Kongregacja Pro Institutione Catholica zezwoliła na posługiwanie się nazwą Instytut Dokumentów Soborowych Diecezji Częstochowskiej.

Po wyborze Jana Pawła II, do wyrażenia własnego stanowiska, co do związków Instytutu z Papieskim Wydziałem Teologicznym został zobowiązany następca Papieża Jana Pawła II na stolicy biskupiej Krakowa, zarazem Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego – kard. Franciszek Macharski. Wydał on w tej sprawie pozytywną opinię 19 lutego 1979. Po posiedzeniu Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, która odbyła się 14 i 15 marca 1980 r., na wniosek bp. Bareły zostało zwołane nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami PWT w Krakowie. Wkrótce bp S. Bareła, po uzyskaniu ustnej aprobaty Stolicy Apostolskiej i przy poparciu samego Papieża powołał do życia Instytut Teologiczny w Częstochowie. Umowę o współpracy naukowej między PWT w Krakowie i Instytutem Teologicznym w Częstochowie podpisano 1 października 1981 r. Zatwierdzenie częstochowskiego Instytutu jako filii PWT w Krakowie przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego nastąpiło 30 stycznia 1982 r. Na mocy umowy z 3 maja 1981 r. sekcja eklezjologiczno-mariologiczna włączona została do PWT.

Na mocy dekretu z 3 maja 2012 r.  watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej (ds. Seminariów i Instytutów Naukowych) powołała pierwszy w kraju Wyższy Instytut Nauk Religijnych w Częstochowie. Instytut Teologiczny zaczął działać pod nazwą „Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości”.

W dotychczasowych dziejach Instytutu jego rektorami byli: Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek (1981-1990), Ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk (1990-2007), Ks. dr hab. Marian Duda (2007-2012). Od 2012 r. ks. dr hab. Marian Duda pełni funkcję dyrektora Instytutu.

ROZMOWA ALEKSANDRY MIECZYŃSKIEJ Z KS. MARIANEM DUDĄ W RADIU FIAT

 

Tekst i zdjęcia: Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

DSC_0001DSC_0003DSC_0004DSC_0005DSC_0009DSC_0011DSC_0013DSC_0014DSC_0016DSC_0018DSC_0021DSC_0023DSC_0024DSC_0026DSC_0028DSC_0029DSC_0032DSC_0035DSC_0037DSC_0039DSC_0042DSC_0045DSC_0047

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Data dodania: 2016-10-07

JUBILEUSZ 50 –LECIA

INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

W CZĘSTOCHOWIE

1966 - 2016

 „Uczelnia ta, tak bliska memu sercu, wpisała się głęboko nie tylko w historię diecezji częstochowskiej, ale także w dzieje całego Kościoła w Polsce.

W ciągu swej […] działalności dydaktyczno-naukowej Instytut pogłębiał znajomość zasad Ewangelii wśród kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Uczył pełniejszego spojrzenia na Kościół i na ważne problemy współczesnego życia, ubogacał intelektualnie i duchowo. Stał się w ten sposób konkretną odpowiedzią na wołanie Soboru Watykańskiego II o pogłębienie wiedzy i odnowienie religijnego życia człowieka współczesnego.

Pragnę szczególnie podkreślić cenny wkład Instytutu w formację ludzi świeckich. Jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie tej Uczelni, która przygotowała zastęp ludzi pragnących ofiarnie służyć społeczeństwu i Kościołowi poprzez dawanie świadectwa Prawdzie”.

- Jan Paweł II, List z okazji 25-lecia istnienia

 Instytutu Teologicznego w Częstochowie

- 24 czerwca 1991 r.


Z A P R O S Z E N I E  


DYREKTOR I PROFESOROWIE

WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

W CZĘSTOCHOWIE

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ

NA JUBILEUSZ 50-LECIA ISTNIENIA UCZELNI

W CZASIE UROCZYSTEJ INAUGURACJI

NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

2016/2017

W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

O GODZ. 16.00

DYREKTOR WIT

   ks. dr hab. Marian Duda

PROGRAM:

godz. 16.00  - MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA

Przewodniczy i głosi homilię: Ks. abp dr Wacław DEPO 

godz. 17.00  - UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI

 

  • „Gaude Mater Polonia” – chór WIT
  • Przemówienie inauguracyjne - Ks. dr hab. Marian DUDA - Dyrektor WIT
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • Immatrykulacja Studentów I-go Roku
  • Wręczenie dyplomów magisterskich
  • Wykład inauguracyjny: „Intellige ut credas. Rozumność wiary w nauczaniu św. Augustyna” – Ks. dr Mariusz TERKA
  • Przemówienie końcowe:  KS. ARCYBISKUP METROPOLITA
  • „Gaudeamus igitur”


PODYPLOMOWE STUDIUM KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

Data dodania: 2016-09-12

WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Wszystkich nauczycieli, którzy posiadają dyplom ukończenia

wyższych studiów magisterskich

na kierunku wychowanie przedszkolne lub wychowanie wczesnoszkolne, informujemy, że

Od roku akademickiego 2016/2017

w WYŻSZYM INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM

W CZĘSTOCHOWIE

uruchomione zostało

PODYPLOMOWE STUDIUM

KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

Studia trwają 2 semestry

Ukończenie Podyplomowego Studium Katechezy Przedszkolnej

daje kwalifikacje do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkoli zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych  

Szczegóły w zakładce obok  - Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej

 

 

Rozpoczęcie zajęć w nowym roku akademickim 2016/2017

Data dodania: 2016-09-10

Wszystkich Studentów Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie informujemy, że pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim 2016/2017 będą miały miejsce w dniu 
7 października 2016 r.   

Serdecznie Was zapraszamy po wakacyjnej przerwie. Czekamy na Was z radością. 
W szczególny sposób oczekujemy na studentów I roku, którzy już się zgłosili i w dalszym ciągu zgłaszają się do nas na studia. Chcemy Was serdecznie powitać w naszej 
uczelnianej Wspólnocie  

Szczegółowy Plan zajęć oraz Kalendarium roku akademickiego 2016/2017 
znajduje się w zakładce Studia    
                                                                                         Ks. Dyrektor
                                                                                        dr hab. Marian Duda

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Data dodania: 2016-06-13

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys (formularz do pobrania poniżej) 

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza (formularz do pobrania poniżej) lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - dwustronna kserokopia

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie 

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

 


 

Termin składania dokumentów:

Od początku maja do 17 października 2016 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia)

W każdej chwili informacja pod nr

 785 490 150; 785 555 717

 


Przyjęcie na I rok studiów w Instytucie Teologicznym odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na materiale szkoły średniej.

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 18 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 Do tego dnia należy złożyć komplet w/w dokumentów. 


                                                                                                                                                                                                       
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Księży Proboszczów

Formacja w Wyższym Instytucie Teologicznym skierowana jest także do osób dorosłych już zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne (nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków ruchów, stowarzyszeń i bractw, grup modlitewnych, kręgów biblijnych itp.) albo osób, które wykazują predyspozycje do bycia katechetami lub animatorami parafialnymi.

Formacja katechetów i animatorów parafialnych może odbywać się na dwa sposoby. Kandydaci mogą rozpocząć pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją z teologii pastoralnej albo mogą podjąć naukę w trzyletnim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym uzyskując specjalizację w katechezie parafialnej. Absolwenci studiów magisterskich o specjalności z teologii pastoralnej będą przygotowani do prowadzenia w parafii katechezy dorosłych, katechezy dzieci i młodzieży oraz wszelkich form duszpasterskich i administracyjnych możliwych do wykonywania w parafii przez osoby świeckie. Absolwenci trzyletniego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego będą przygotowani do prowadzenia katechezy dorosłych oraz katechezy dzieci i młodzieży w parafii, kręgów biblijnych i spotkań ruchów katolickich w parafii; będą również mogli uzupełnić studia magisterskie.

Gorąco prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o wytypowanie dwóch parafian do podjęcia formacji w roku akademickim 2016/2017 w Wyższym Instytucie Teologicznym: jednego na pięcioletnie studia magisterskie o specjalności z teologii pastoralnej, drugiego na trzyletnią naukę w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym o specjalności katechety parafialnego.

 

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT
 
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Sióstr Zakonnych

Serdecznie zapraszamy Siostry, zwłaszcza mieszkające na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, do podjęcia studiów w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017. Pragniemy zwrócić uwagę na różne formy uczestnictwa w zajęciach. Studenci Instytutu dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

Zwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które dążą do uzyskania stopnia magistra teologii, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów Instytutu i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

Nadzwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w Instytucie.

Zewnętrznymi Studentami Instytutu są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez Instytut, lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

Gorąco prosimy Siostrę Przełożoną o skierowanie spośród swoich sióstr osób, które podejmą naukę w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wyrażamy nadzieję, że różnorodna forma studiowania w naszym Instytucie umożliwi zdobycie stopni akademickich, a także pogłębi formację zakonną o wymiar intelektualny przekazywany podczas wykładów i ćwiczeń.

Informujemy również o możliwości uczestniczenia w wykładach specjalistycznych dla sióstr, takich jak: prawo zakonne, duchowość zakonna, kierownictwo duchowe i inne wykłady zgodne z zapotrzebowaniem ze strony sióstr.
 
 
 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Teologicznego UPJPII wykłady i seminaria naukowe na sekcji są prowadzone w każdą środę tygodnia przez cztery semestry do licencjatu kanonicznego oraz cztery semestry do doktoratu. Wykłady i seminaria naukowe prowadzą profesorowie naszego Wyższego Instytutu Teologicznego.
Z Chrystusowym pozdrowieniem!
 
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl