Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia licencjackie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

Rekrutacja

Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości ogłasza nabór studentów na rok akademicki 2019/2020


Zainteresowani są proszeni o zgłoszenie się do siedziby WIT, ul. św. Barbary 41 /II brama/ w dniach:

22.06.2019 /sobota/ 10.00 – 11.00 /sala B/

29.06.2019 /sobota/ 10.00 – 11.00 /sala B/

28.09.2019 /sobota/ 10.00 – 11.00 /sala B/

W każdej chwili informacja pod nr

34 324 72 52 lub 785 555 717

 

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o brakuprzeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - do wglądu

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.

 

Termin składania dokumentów:

Od 1 czerwca do 20 października 2019 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca)

W każdej chwili informacja pod nr

34 324 72 52 lub 785 555 717

Nowi doktorzy habilitowani

Z radością informujemy, że dwóch wykładowców naszego Instytutu zostało samodzielnymi pracownikami naukowymi


ks. dr. hab. Marianowi Szymonikowi i ks. dr. hab. Romanowi Ceglarkowi serdecznie gratulujemy!

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwaz 1932 roku”.

Książka prezentuje przebieg reformy programowej w okresie międzywojennym w szkołach powszechnych, średnich, zakładach kształcenia nauczycieli oraz w szkołach zawodowych w odniesieniu do katechezy w świetle założeń Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku. Ukazuje genezę nowych programów nauki religii dla tego typu szkół, ich główne założenia i treści nauczania, śledzi długą procedurę dochodzenia do wersji finalnej, aprobowanej przez stronę kościelną i państwową, analizuje wytyczne dla autorów programów nauki religii, projekty resortu oświaty, kolejne propozycje Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Komisji Szkolnej Episkopatu Polski, by przedstawić wpływ reformy jędrzejewiczowskiej na ostateczny ich kształt.

………………………………………………………………………………………………

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.


Książka podejmuje próbę metafizycznego uzasadnienia godności osoby ludzkiej w kontekście myśli filozoficznej Karola Wojtyły ‒ Jana Pawła II i Mieczysława Alberta Krąpca. Obydwaj autorzy w ramach szkoły lubelskiej wnieśli największy wkład w ukazanie filozoficznej koncepcji człowieka. Centralnym zagadnieniem ich antropologii filozoficznej jest kategoria godności osoby ludzkiej, stanowiąca o wyjątkowości bytu ludzkiego. Książka stara się pokazać, mimo różnic badawczych obydwu autorów, elementy wspólne w kwestii filozoficznego wyjaśnienia godności człowieka.

Życzenia na Zmartwychwstanie Pańskie 2019

 

Znalezione obrazy dla zapytania grób panski ikona

Wszystkim Profesorom, Pracownikom, Studentom i Przyjaciołom Instytutu
składam życzenia
– aby TEN, który zwyciężył śmierć i daje
życie wieczne, podnosił nas z grzechu
i prowadził ku wolności,
do której nas wyswobodził.

Zapraszam na spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą w sobotę, 13 kwietnia br. na 13.00 do Sali studenckiej

  

/-/ ks. Mikołaj Węgrzyn
dyrektor WIT

Zmartwychwstanie Pańskie 2019

Koncert pasyjny słuchaczy Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej Wyższego Instytutu Teologicznego

Promocja X tomu Veritati et Caritati

1 2 3 4 ...19 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl