Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

Obchody rocznicowe ku czci Śp. ks. bpa Stefana BAREŁY - Założyciela naszej Uczelni

Data dodania: 2014-02-09

W dniu 28 lutego br. tj. w piątek o godz. 17.30 w gmachu naszej Uczelni odbyła się konferencja naukowa poświęcona sylwetce Zmarłego Arcypasterza z racji 70-lecia kapłaństwa (25.03.1944), 50-lecia objęcia rządów w diecezji częstochowskiej (05.02,1964) i 30-lecia Jego śmierci (12.02.1984)

Program:

1.Powitanie Gości - ks. dr hab. Marian Duda - Dyrektor WIT

2.Dom rodzinny jako „locus theologicus” pasterskiej posługi biskupa Stefana Bareły w diecezji częstochowskiej – ks. dr Arkadiusz Olczyk

3.Działalność piśmiennicza bpa Stefana Bareły (1916-1984) – ks. dr Jacek Kapuściński

4.Rodzina w pasterskim nauczaniu bpa Stefana Bareły – ks. dr Adam Szwedzik

 5.Podsumowanie KonferencjiJubileusz

Data dodania: 2014-01-20

W dniu 17 stycznia br. odbyła się w gmachu naszej Uczelni okolicznościowa konferencja naukowa nt. "W sercu Kościoła na drogach nowej ewangelizacji"  - w 25-lecie pracy naukowej ks. dra hab. Mariana Dudy - Dyrektora WITAdhortacja Papieża Franciszka

Data dodania: 2013-11-26

                                                  

Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium

ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII GAUDIUM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO WIERNYCH ŚWIECKICH O GŁOSZENIU EWANGELII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE


W dniu 26 listopada br. została oficjalnie opublikowana Adhortacja Apostolska Ojca św. Franciszka "Evangelii gaudium". 
Przesłanie Adhortacji stanie się w najbliższych latach dla naszego środowiska teologicznego  przedmiotem refleksji oraz podstawą formacji do ewangelizacji w naszej Uczelni. Poniżej znajdziemy pełny tekst w języku polskim.

Konferencja naukowa

Data dodania: 2013-12-04

W dniu 13 grudnia 2013 r. w auli Wyższego Instytutu Teologicznego 
w Częstochowie odbyła się Konferencja naukowa nt. „Ekumenizm naglącym zobowiązaniem w zsekularyzowanym świecie”.

Na program konferencji złożyły się następujące wykłady:

Ks. dr Łukasz Laskowski, prof. WIT
"Interpretacje biblijnych podstaw ekumenizmu".

Ks. dr Mariusz TERKA, prof. WIT 
"Ekumenizm w perspektywie patrystycznej - O dialogu ekumenicznym w świetle sporu św. Augustyna z donatyzmem".

Ks. dr Paweł PIELKA, wykładowca Sekcji licencjackiej WT UPJP II w Częstochowie (diecezja sosnowiecka)
"Jak to się zaczęło? Myśl Y. Congara u źródeł katolickiego ekumenizmu".

Ks. dr Mikołaj WĘGRZYN Wicedyrektor WIT
"Dialog ekumeniczny - aporycznie otwarte pytania".

Konferencja naukowa

Data dodania: 2013-11-15
Z racji kończącego się niebawem Roku Wiary w dniu  15 listopada br. w naszym Instytucie Teologicznym odbyła się Konferencja naukową nt. encykliki papieża Franciszka Lumen fidei.


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl