Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia licencjatu kanonicznego
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Życzenia na Narodzenie Pańskie 2019Duccio di Buoninsegna, Narodzenie z prorokami Izajaszem i Ezechielem

Wszystkim Profesorom, Pracownikom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom
Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie składam serdeczne życzenia wielu łask płynących

od Nowonarodzonego.

Równocześnie pragnę serdecznie zaprosić wszystkich
na spotkanie opłatkowe z Ks. Arcybiskupem Metropolitą
Wacławem Depo, które odbędzie się 20 grudnia 2019 r.
o godz. 16.00 w Sali Studenckiej.


ks. dr Mikołaj Węgrzyn
DYREKTOR WIT

Inauguracja

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny

Wyższy Instytut Teologiczny 
Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości 
w Częstochowie


I N A U G U R A C J A
ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020


Dyrektor i Profesorowie

Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Inauguracji

Nowego Roku Akademickiego 2019/2020

w dniu 18 października 2019 r.


godz. 16.00MSZA ŚWIĘTA ◊ Kaplica Seminaryjna p.w. Zesłania Ducha Świętego

◊ Przewodniczy i głosi homilię Ks. Arcybiskup dr Wacław Depo 


godz. 17.00◊UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ◊ Aula Wyższego Instytutu Teologicznego

 „Gaude Mater Polonia” – chór WIT

 Przemówienie inauguracyjne - Ks. dr Mikołaj Węgrzyn - Dyrektor WIT

 Wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego UPJP II w Krakowie

◊ Immatrykulacja Studentów I-go Roku

 Wręczenie dyplomów magisterskich

◊ Wręczenie dyplomów studiów okołoinstytutowych 

◊ Wykład inauguracyjny:
ks. dr hab. Damian Wąsek - "Teologiczne recepty na kryzys Kościoła w Polsce"

 Przemówienie końcowe:Ks. Arcybiskup dr Wacław Depo, metropolita częstochowski

 „Gaudeamus igitur”

Pierwsze zajęcia w nowym roku akademickim

Informujemy, że pierwsze zajęcia tygodnia A w nowym roku akademickim 2019-2020 odbędą się w piątek 4 października br. Początek zajęć o godz. 15.40 dla roczników I, II, III i IV. Rok V rozpoczyna zajęcia w sobotę, 5 października br. o godz. 8.45.


Zajęcia dla studentów PSTK również rozpoczną się w sobotę, 5 października br. o 8.45.

Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny niebawem na naszej stronie.

Rekrutacja

Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości ogłasza nabór studentów na rok akademicki 2019/2020


Zainteresowani są proszeni o zgłoszenie się do siedziby WIT, ul. św. Barbary 41 /II brama/ w dniach:

22.06.2019 /sobota/ 10.00 – 11.00 /sala B/

29.06.2019 /sobota/ 10.00 – 11.00 /sala B/

28.09.2019 /sobota/ 10.00 – 11.00 /sala B/

W każdej chwili informacja pod nr

34 324 72 52 lub 785 555 717

 

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o brakuprzeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - do wglądu

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.

 

Termin składania dokumentów:

Od 1 czerwca do 20 października 2019 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca)

W każdej chwili informacja pod nr

34 324 72 52 lub 785 555 717

Nowi doktorzy habilitowani

Z radością informujemy, że dwóch wykładowców naszego Instytutu zostało samodzielnymi pracownikami naukowymi


ks. dr. hab. Marianowi Szymonikowi i ks. dr. hab. Romanowi Ceglarkowi serdecznie gratulujemy!

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwaz 1932 roku”.

Książka prezentuje przebieg reformy programowej w okresie międzywojennym w szkołach powszechnych, średnich, zakładach kształcenia nauczycieli oraz w szkołach zawodowych w odniesieniu do katechezy w świetle założeń Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku. Ukazuje genezę nowych programów nauki religii dla tego typu szkół, ich główne założenia i treści nauczania, śledzi długą procedurę dochodzenia do wersji finalnej, aprobowanej przez stronę kościelną i państwową, analizuje wytyczne dla autorów programów nauki religii, projekty resortu oświaty, kolejne propozycje Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Komisji Szkolnej Episkopatu Polski, by przedstawić wpływ reformy jędrzejewiczowskiej na ostateczny ich kształt.

………………………………………………………………………………………………

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.


Książka podejmuje próbę metafizycznego uzasadnienia godności osoby ludzkiej w kontekście myśli filozoficznej Karola Wojtyły ‒ Jana Pawła II i Mieczysława Alberta Krąpca. Obydwaj autorzy w ramach szkoły lubelskiej wnieśli największy wkład w ukazanie filozoficznej koncepcji człowieka. Centralnym zagadnieniem ich antropologii filozoficznej jest kategoria godności osoby ludzkiej, stanowiąca o wyjątkowości bytu ludzkiego. Książka stara się pokazać, mimo różnic badawczych obydwu autorów, elementy wspólne w kwestii filozoficznego wyjaśnienia godności człowieka.

« 1 2 3 4 ...21 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl