Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

PODZIĘKOWANIE

Data dodania: 2017-06-21

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

Wydział Teologiczny - Sekcja w Częstochowie

Wyższy Instytut Teologiczny NMP Stolicy Mądrości

w Częstochowie

 


Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) przestaje pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie, z dniem 1 września 2017 r.


Wszystkim, którzy owocnie i życzliwie współpracowali w rozwoju i działalności naukowo-dydaktycznej i wydawniczej WIT i Sekcji WT UPJP II w latach 2007-2017, składa wyrazy szczerej wdzięczności wraz z darem modlitwy.


To był szczególny czas łaski wobec częstochowskiego środowiska teologicznego. Przez ten czas Wyższy Instytut Teologiczny kontynuował to, co zostało rozpoczęte 50 lat temu przez założyciela Instytutu, śp. ks. bp. Stefana Barełę: utwierdzał środowisko teologiczne poprzez prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej. W ciągu tych dziesięciu lat wykształcono nowe zastępy świeckich ewangelizatorów: aż 250 absolwentów otrzymało tytuł magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach Instytutu. Szczególnie ważnym momentem w dziesięcioletniej historii było erygowanie Instytutu przez Stolicę Apostolską: Kongregacja Edukacji Katolickiej 3 maja 2012 roku wydała dekret erygujący w nowym kształcie

Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie.
Prowadzona była także szeroka działalność wydawnicza: opublikowano wiele pozycji książkowych, np. czterotomowe dzieło dokumentujące VI Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w Częstochowie w 1991 roku i siedem tomów periodyku filozoficzno-teologicznego „Veritati et caritati”.


EW/Radio Fiat

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl