Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia licencjatu kanonicznego
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Polecamy książkę naszego Profesora ks. Arkadiusza Olczyka!

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2016, ss. 176.

We wstępie Autor napisał: Moralność jest terminem wieloznacznym. Obiektywnie oznacza ona zespół norm i ocen ludzkiego postępowania, obowiązujących niezmiennie i powszechnie. Zaś subiektywnie moralność oznacza zachowanie się, postawę człowieka, który poprzez świadome i dobrowolne swoje czyny realizuje cele życiowe.Moralność jest potencjalnością człowieka, przenika wszystkie wymiary jego życia. Człowiek albo się spełnia moralnie (potwierdzając tym samym swoją godność) albo się degraduje (a w sensie religijnym – potępia). Złoty środek moralności brzmi: „Positus homo in medio est; nec deus, nec bestia” (Miejsce człowieka jest pośrodku, nie jest on ani bogiem, ani zwierzęciem).

Niniejsza publikacja przeznaczona jest nade wszystko do studentów teologii (świeckich i duchownych), którzy rozpoczynają swoją naukową przygodę z teologią moralną i trzeba, aby dobrze poznali jej podstawy, jej fundamenty. Niemniej jednak może z niej skorzystać każdy, kto chciałby uporządkować swoją wiedzę z dziedziny moralności. Wydaje się być pomocnym narzędziem w pracy katechetycznej i duszpasterskiej, zwłaszcza w posłudze spowiedniczej. Na pewno jej lektura nie będzie czasem straconym!


Książkę można zamawiać mailowo (także z dedykacją autora) pod adresem:

a.olczyk@czestochowa.opoka.org.pl

Cena 1 egz. – 15 PLN


Oto spis treści:

4.a. Człowiek istotą społeczną

4.b. Życie społeczne jako zadanie

4.c. Fałszywe koncepcje życia społecznego

4.d. Chrześcijańska wizja życia społecznego


 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl