Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia licencjatu kanonicznego
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Najnowsza publikacja naszego ks. Profesora Arkadiusza Olczyka!

OTO KOLEJNA NOWOŚĆ!!!

Nasz Profesor ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk napisał swoją 13-ą książkę

 

Ks. Arkadiusz Olczyk, Droga Polaków do niepodległości, Wyd. „Regina Poloniae”, Częstochowa 2018, ss. 56.

Album jest do nabycia w Wydawnictwie "Regina Poloniae", ul. Ogrodowa 24/44, 42-202 Częstochowa

Telefon: 34 368 05 60

Kontakt również przez Internet...

CENA za 1 egz. 15 zł...

Zakup powyżej 20 egz. - cena 9 zł...


Ze Wstępu Autora albumu:

Dzisiaj żyjemy w wolnym, niepodległym i dumnym kraju. Możemy chodzić do szkoły, poznawać historię, czytać i słuchać o wielkich Polakach, o wielkich Patriotach, którzy oddali życie za swoją Ojczyznę. Możemy żyć w pokoju, rozwijać swoje talenty i służyć Polsce. Możemy mówić po polsku. Gdyby nie odzyskana niepodległość dzisiaj mówilibyśmy po niemiecku czy po rosyjsku, nie mielibyśmy naszej biało-czerwonej flagi ani białego orła w koronie w naszym godle.

Czy jednak wszyscy wiemy, czego dokładnie dotyczy Święto Niepodległości? Czy znamy najważniejsze daty z polskiej historii? Czy znamy życie wielkich Polaków? Czy znamy trudną ale piękną polską drogę ku niepodległości?

Ta książeczka będzie Twoim Przewodnikiem… i Nauczycielem polskiej historii… JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, PÓKI MY ŻYJEMY…


Z recenzji ks. dr. J. Kapuścińskiego

Kiedy mówimy „Niepodległa Ojczyzna”, to sens tych słów pojmuje tylko ten, kto wie jak wygląda Ojczyzna podległa obcym państwom. Niniejszy album, zatytułowany „Polska droga do Niepodległości”, zaznajamia Czytelnika z losami naszych Rodaków, którzy doświadczyli dramatu utraty niepodległości Ojczyzny i podjęli walkę, aby ją odzyskać. W prostym i przystępnym języku ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk kreśli panoramę najważniejszych wydarzeń z lat 1772-1921, gdzie co chwila przeplatają się zrywy patriotyczne i klęski wolnościowe.

Ze wszech miar album ten jest godny polecenia, tym bardziej, że z jednej strony przestrzega przed lekkomyślnością i nieodpowiedzialnością w sprawach Polski, a z drugiej strony budzi ducha patriotyzmu, i to w sposób, który najpełniej streszczają słowa zaczerpnięte z ryngrafu znalezionego przed laty w Lesie Katyńskim: „Walcz i zwyciężaj, a pamiętaj, że Orzeł Biały tylko przed Bogiem skłania swą dumną głowę”.SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

1. Pierwszy rozbiór Polski – 1772

2. Sejm Czteroletni – 1788-1792

3. Konstytucja 3 Maja – 1791

4. Konfederacja Targowicka – 1792

5. Drugi rozbiór Polski – 1793

6. Powstanie Kościuszkowskie – 1794

7. Trzeci rozbiór Polski – 1795

8. Legiony Polskie we Włoszech – 1797

9. Księstwo Warszawskie – 1807-1815

10. Powstanie listopadowe – 1830-1831

11. Powstanie styczniowe – 1863-1864

12. Rusyfikacja i zsyłki na Sybir (zabór rosyjski)

13. Germanizacja i Kulturkampf (zabór pruski)

14. Galicja (zabór austriacki)

15. Józef Piłsudski

16. Pierwsza wojna światowa – 1914-1918

17. Lenin i rewolucja bolszewicka – 1917

18. Wybitni Polacy: Ignacy Paderewski i Roman Dmowski

19. Tymczasowy Rząd J. Moraczewskiego – 1918-1919

20. Sejm Ustawodawczy – 1919-1922

21. Wojna z Rosją i Cud nad Wisłą – 1920

22. Plebiscyty na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach i Powiślu – 1920-1921

23. Konstytucja marcowa – 17 marca 1921

24. Granice Polski po kolejnych rozbiorach – mapy

25. Granice Polski po odzyskaniu niepodległości – mapa

26. Moja Ojczyzna – Zakończenie

 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl