Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Rekrutacja

WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY W CZĘSTOCHOWIE
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY STOLICY MĄDROŚCI 


REKRUTACJA 
NA PODYPLOMOWE STUDIUM 
KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

 1. Zasady przyjęcia na studia:
  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin przyjmowania zgłoszeń na rok akademicki 2020/2021 upływa z dniem: 30 października 2020 r.

 2. Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy, podanie i deklaracja zgody na opłaty (do pobrania ze strony internetowej WIT; zakładka: Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej – druki do pobrania).
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza (do pobrania ze strony internetowej WIT; zakładka: Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej – druki do pobrania).
  • Skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych.
  • Świadectwo chrztu, bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie.
  • Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)
 3. Terminy rekrutacji: soboty godz 10.00-12.00   
  •    we wszystkie soboty miesiąca września i października 2020 r.
Rekrutacja odbywa się w w/w terminach w Wyższym Instytucie Teologicznym
Sala A (parter)

Rekrutacja na studia odbywa się w formie analizy formalnej złożonych dokumentów

Uwaga:
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Katechezy Przedszkolnej rozpoczną się w roku akademickim 2020/21. w pierwszy weekend października


Opłaty:
 • Cena za dwa semestry: 1000 zł
 • opłata wpisowa: 150 zł
 • opłata egzaminacyjna 300 zł

Istnieje możliwość dokonania płatności za studia w postaci jednorazowej wpłaty lub w 2 ratach płatnych na początku każdego semestru.
Każdy student z chwilą rekrutacji podpisuje deklarację zgody na ponoszenie opłat związanych z kształceniem na Podyplomowym Studium Katechezy Przedszkolnej

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 10.00 - 13.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl