Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Adhortacja Papieża Franciszka

Data dodania: 2013-11-26

                                                  

Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium

ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII GAUDIUM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO WIERNYCH ŚWIECKICH O GŁOSZENIU EWANGELII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE


W dniu 26 listopada br. została oficjalnie opublikowana Adhortacja Apostolska Ojca św. Franciszka "Evangelii gaudium". 
Przesłanie Adhortacji stanie się w najbliższych latach dla naszego środowiska teologicznego  przedmiotem refleksji oraz podstawą formacji do ewangelizacji w naszej Uczelni. Poniżej znajdziemy pełny tekst w języku polskim.

Konferencja naukowa

Data dodania: 2013-12-04

W dniu 13 grudnia 2013 r. w auli Wyższego Instytutu Teologicznego 
w Częstochowie odbyła się Konferencja naukowa nt. „Ekumenizm naglącym zobowiązaniem w zsekularyzowanym świecie”.

Na program konferencji złożyły się następujące wykłady:

Ks. dr Łukasz Laskowski, prof. WIT
"Interpretacje biblijnych podstaw ekumenizmu".

Ks. dr Mariusz TERKA, prof. WIT 
"Ekumenizm w perspektywie patrystycznej - O dialogu ekumenicznym w świetle sporu św. Augustyna z donatyzmem".

Ks. dr Paweł PIELKA, wykładowca Sekcji licencjackiej WT UPJP II w Częstochowie (diecezja sosnowiecka)
"Jak to się zaczęło? Myśl Y. Congara u źródeł katolickiego ekumenizmu".

Ks. dr Mikołaj WĘGRZYN Wicedyrektor WIT
"Dialog ekumeniczny - aporycznie otwarte pytania".

Konferencja naukowa

Data dodania: 2013-11-15
Z racji kończącego się niebawem Roku Wiary w dniu  15 listopada br. w naszym Instytucie Teologicznym odbyła się Konferencja naukową nt. encykliki papieża Franciszka Lumen fidei.


Inauguracja nowego roku akademickiego 2013/14

Data dodania: 2013-10-26

Inauguracja nowego roku akademickiego 2013/14 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie odbyła się w sobotę, 26 października w kościele św. Barbary. W rozpoczęciu nowego roku akademickiego wzięli udział profesorowie, studenci i absolwenci Instytutu.

Periodyk filozoficzno-teologiczny

Data dodania: 2013-10-16


Ukazał się pierwszy tom periodyku teologiczno-filozoficznego "Veritati et Caritati" nt. Piękno wiary, wydany staraniem Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Jak czytamy we wstępie w nurt rozważań nad dziedzictwem wiary "pragnie wpisać się również środowisko naukowe skupione przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie oraz zaproszeni do współpracy autorzy z Polski i zza granicy".

Zachęcamy do lektury i refleksji nad treściami, które prezentuje nasz Periodyk oraz do współpracy w powstawaniu kolejnych tomów.
Periodyk można nabyć w administracji WIT

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl