Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter
  • Start
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Informacje o działalności WIT od 25 maja br. Zarządzenie Dyrektora

Aktualności

Informacje o działalności WIT od 25 maja br. Zarządzenie Dyrektora


ZARZĄDZENIE DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO
W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 25 MAJA 2020 r.

W oparciu o aktualnie obowiązujące „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów na uczelniach dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie zarządza:

1.Od 25 maja br. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej dla studentów teologicznych studiów magisterskich, podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych (z wyłączeniem roku II) oraz studiów okołoinstytutowych.

2.Dyrektorzy studiów okołoinstytutowych wydadzą odpowiednie odrębne decyzje co do organizacji sesji egzaminacyjnych oraz planowanego wznowienia wykładów w formie stacjonarnej (jednak nie wcześniej niż od września br.)

3.Od 25 maja br. odbywać się będą zajęcia indywidualne artystyczne w Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej (patrz odrębny dokument)

4.Sesja zaliczeniowa z uwzględnieniem niektórych przedmiotów kończących się egzaminem odbędzie się od 29 maja br. i trwać będzie do 20 czerwca br. (7.4). Kalendarium sesji ze względu na szczególną sytuację zostało opracowane przez Komisję Dydaktyczną WIT (patrz załącznik 1)

5.Studenci roku II Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych odbędą dwa zjazdy dydaktyczne w formie stacjonarnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego (30.05 i 6.06), następnie rozpoczną sesję zaliczeniową i egzaminacyjną, a 27.06.2020 r. odbędą egzamin końcowy. (patrz załącznik 2)

6.Studenci V roku studiów magisterskich odbędą sesję zaliczeniową i egzaminacyjną w terminie od 29 maja do 13 czerwca br. a egzamin magisterski 17.06.2020 r.

7.Termin sesji poprawkowej zostanie podany w późniejszym czasie z uwzględnieniem rozwoju sytuacji.

8.Ze względu na opóźnione wyniki egzaminów maturalnych i przedłużoną rekrutację rozpoczęcie zajęć dydaktycznych nowego roku akademickiego może ulec opóźnieniu. Opłaty semestralne za czesne w WIT pozostają bez zmian.

9.Osoby, które w obawie o swoje zdrowie nie chcą przystępować do zaliczeń i egzaminów w czerwcu br. mają możliwość przeniesienia całej sesji na wrzesień br. Jednak ten fakt należy zgłosić do Komisji Dydaktycznej najpóźniej do 6.06.2020 r.

UWAGI W SPRAWIE ZACHOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU NA UCZELNI (5.1)

1.Każdy przebywający na terenie uczelni powinien pozostać w masce ochronnej oraz przy wejściu zdezynfekować dłonie środkiem wirusobójczym.

2.Zarówno na korytarzach, w biurach administracji uczelni oraz w salach wykładowych należy zachowywać zasadę dystansu między osobami min. 1,5 metra.

3.W biurach administracji może przebywać maksymalnie jeden interesant.

4.W salach wykładowych należy siadać tylko w wyznaczonych miejscach.

5.W przypadku zaliczenia lub egzaminu ustanego możliwe jest jednoczesne egzaminowanie maksymalnie 4 osób.

6.W przypadku wykładów oraz zaliczenia lub egzaminu pisemnego należy zachować maksymalną liczbę osób egzaminowanych jednocześnie zgodną z liczbą wyznaczonych miejsc w sali wykładowej. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem powinien sprawdzić zgodność liczby uczestników zajęć z maksymalną liczbą osób mogących przebywać w sali. Po zakończeniu egzaminu pisemnego arkusze egzaminacyjne należy umieścić w odpowiednim pojemniku. Arkusze powinny znajdować się w kwarantannie przez następne 24 godziny.

Wszelkie pytania w odniesieniu do niniejszego zarządzenia proszę kierować do Komisji Dydaktycznej WIT.


Częstochowa, 22.05.2020 

/-/ ks. dr Mikołaj Węgrzyn

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl