Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Rekrutacja 2020

NABÓR NA STUDIA W ROKU AKAD. 2020/2021

Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie ogłasza nabór na studia w roku akademickim 2020/2021

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia pod nr tel. 785555717 lub 34 324 72 52.

TERMINY REKRUTACJI STACJONARNEJ:

19 września 2020 godz. 10.00 sala B

3 października 2020 godz. 10.00 sala A

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ REKRUTACJI ZDALNEJ - prosimy o kontakt pod nr tel. 785555717

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Wniosek o przyjęcie na studia i życiorys

• Kwestionariusz Osobowy

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Dyplom ukończonych studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia podyplomowe)

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego 

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - do wglądu

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl