Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

REKRUTACJA

WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY
IM. NMP STOLICY MĄDROŚCI W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza nabór na

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

(DWULETNIE)

OPIS STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno–Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, KNS, historii Kościoła).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk zawodowych.

Czas trwania:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Sylwetka kandydata:

Przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologiczno–Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii w szkołach.

 

PODYPLOMOWE STUDIUM KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

(ROCZNE)

OPIS STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii w przedszkolu. 

Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (katechetyki, biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, KNS, historii Kościoła).

Czas trwania:

Studia trwają dwa semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Sylwetka kandydata:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach. Warunkiem przyjęcia na studia jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach. Otrzymując dyplom ukończenia Studium mogą się ubiegać o misję kanoniczną, która jest dokumentem uprawniającym do podjęcia nauczania religii rzymskokatolickiej przedszkolu.


 

Więcej informacji na stronie www.wit-czestochowa.pl oraz pod numerem tel. 785 555 717 lub 793 948 855

Na stronie będą podane terminy rekrutacji, a w zakładce „REKRUTACJA” znajdują się wymagane dokumenty.

STUDIUJ W BLASKU JASNEJ GÓRY!

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 10.00 - 13.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl